จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

แบบฝึกหัดกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
   
   
         
     
   

คิดวิเคราะห์ :      1. เมื่อลิฟต์เคลื่อนที่ น้ำหนักที่อ่านได้คือความตึงของสปริง
                            2. การลดอัตราเร็วแสดงว่าขึ้นด้วยความหน่วง
                                ความเร่งจึงเป็น - 0.4

           

   
         
         
   
BacK
   
   
   
   
กลับเมนูหลัก
   
    เรียนจบบทเรียนแล้วทดลองทำแบบฝึกเพื่อ.....ตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่    
         
         
         
         
         

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล