จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

แบบฝึกหัดกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
   
   
 

 

 

 

 

 

   
   

คิดวิเคราะห์: เมื่อรถเคลื่อนที่ลงความเร่งของรถตามแนวพื้นเอียง เท่ากับ g sin
แต่เครื่องชั่ง ชั่งน้ำหนักในแนวดิ่ง จึงต้องแตกความเร่งมาในแนวดิ่งแล้ว
น้ำหนักที่อ่านได้คือแรงปฏิกิริยา

      

   
         
   
BacK
   
   
   
   
กลับเมนูหลัก
   
    เรียนจบบทเรียนแล้วทดลองทำแบบฝึกเพื่อ.....ตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่    
         
         
         
         
         

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล