จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

แบบฝึกหัดกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
   
   
     
    คิดวิเคราะห์ :  หนังสือไม่ไถลไปบนเบาะเพราะมีแรงเสียดทานต้านไว้
                      และมีค่าสูงสุดเท่ากับแรงที่รถกระทำต่อหนังสือค่าหนึ่ง
                     ถ้ามากกว่านี้หนังสือก็จะไถล

   
   
   
   
   
         
   
BacK
   
   
   
   
กลับเมนูหลัก
   
    เรียนจบบทเรียนแล้วทดลองทำแบบฝึกเพื่อ.....ตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่    
         
         
         
         
         

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล