จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

แบบฝึกหัดกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
   
   
     
   

คิดวิเคราะห์ :
โจทย์ไม่กำหนดว่า B มีการเคลื่อนที่อย่างไรจึงสมมุติว่าเลื่อนที่ไป
ด้วยกันจึงต้องหาความเร่งของมวลทั้งสองมาเปรียบเทียบกัน
ถ้าความเร่งเท่ากัน แสดงว่าเคลื่อนที่ไปด้วยกัน

พิจารณามวล A

          มวล A เคลื่อนที่จึงใช้แรงเสียดทานจลน์  มวล A และ B เคลื่อนที่ไปด้วยกัน

แสดงว่ามวล A และ B เคลื่อนที่ไม่ติดกัน มวล B ไถลมาข้างหลัง ดังรูป

 

   
         
         
   
BacK
   
   
   
   
กลับเมนูหลัก
   
    เรียนจบบทเรียนแล้วทดลองทำแบบฝึกเพื่อ.....ตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่    
         
         
         
         
         

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล