จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

แบบฝึกหัดกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
   
   
 

 

 

 

 

 

   
   

 

คิดวิเคราะห์ :   
     
มวล 3 kg จะเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง
      มวล 1 kg จะเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง เท่ากันกับมวล 3 kg
      แต่ เมื่อมวล 3 kg ถึงพื้นแล้ว มวล 1 kg เคลื่อนที่ขึ้นต่อด้วยความหน่วง g

   
         
         
   
BacK
   
   
   
   
กลับเมนูหลัก
   
    เรียนจบบทเรียนแล้วทดลองทำแบบฝึกเพื่อ.....ตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่    
         
         
         
         
         

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล