จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

แบบฝึกหัดกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
   
   
 

 

 

 

 

 

 

   
   


คิดวิเคราะห์:

        เมื่อมวลรถ มวล M เคลื่อนที่จะมีแรงกิริยากระทำต่อมวล m ดันให้
       มวล m เคลื่อนที่ไปใน แนวระดับและที่มวล m ไม่ตกเพราะมีแรงเสียดทาน
       ต้านน้ำหนักของมวล m ไว้

วิธีทำ

         พิจารณามวล m
         เมื่อมวล M ออกแรงกระทำต่อมวล m = N
         แรงปฏิกิริยาที่ m กระทำต่อ M = N ด้วย     ดังรูป

พิจารณามวล m ที่ไม่ตก  เพราะมีแรงเสียดทานต้านน้ำหนักไว้ได้
                     วัตถุที่ตก แสดงว่า แรงเสียดทาน = น้ำหนัก

 

   
         
         
   
BacK
   
   
   
   
กลับเมนูหลัก
   
    เรียนจบบทเรียนแล้วทดลองทำแบบฝึกเพื่อ.....ตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่    
         
         
         
         
         

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล