จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

แบบฝึกหัดกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
   
   
 

 

 

 

 

 

   
   

 

คิดวิเคราะห์ :
เมื่อรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้า มวลที่แขวนอยู่ที่เพดานรถพยายามที่รักษาสภาพเดิมคืออยู่นิ่งกับที่แต่ถูกดึงด้วยเชือกด้วยแรงตึง T และมวลมีน้ำหนักทำให้เชือกเอียงทำมุม

             

   
         
         
   
BacK
   
   
   
   
กลับเมนูหลัก
   
    เรียนจบบทเรียนแล้วทดลองทำแบบฝึกเพื่อ.....ตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่    
         
         
         
         
         

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล