จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

แบบฝึกหัดกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
   
   
 

 

 

 

 

 

   
   

คิดวิเคราะห์ ข้อ (1) ชายคนนี้ออกแรงดึงกระเช้า แรงที่กระทำต่อกระเช้า = 2T
                น้ำหนักของคน mg = 500 N
                น้ำหนักของกระเช้า mg = 100 N


คิดวิเคราะห์ : ข้อ(2)พิจารณาที่คนแรงที่กระทำต่อคนคือ แรงปฏิกิริยา N และแรง T
โดยคนเคลื่อนที่ขึ้น ด้วยความเร่ง 2   


   
         
         
   
BacK
   
   
   
   
กลับเมนูหลัก
   
    เรียนจบบทเรียนแล้วทดลองทำแบบฝึกเพื่อ.....ตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่    
         
         
         
         
         

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล