จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

กฏการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 ของนิวตัน
 
 
     

มวล (mass)

         เป็นสมบัติประจำตัวของวัตถุที่แสดงถึงเนื้อสารของวัตถุว่ามีค่ามากน้อยเพียงใด และเป็นปริมาณที่แสดงถึงความเฉื่อย ( inertia ) ของวัตถุ โดยวัตถุใดที่มีมวลมากวัตถุนั้นจะมีความเฉื่อยมาก เป็นปริมาณ scalar มีหน่วยเป็น กิโลกรัม (Kg) เป็นปริมาณพื้นฐานในทางฟิสิกส์ กล่าวคือมวลไม่ได้เกิดจากปริมาณอื่นมา บวก ลบ คูณหาร กัน

 
     
 

ความเฉื่อย ( inertia )

          คือ สมบัติของวัตถุที่พยายามรักษาสภาพการเคลื่อนที่ ดังนั้นการที่วัตถุมีมวลมาก ๆ ( ซึ่งวัตถุนั้นมีความเฉื่อยมาก ) มีการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ ทำได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อย
หรือ วัตถุมีมวลมากมีความเฉื่อยมากทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ยาก ต้องใช้แรงมาก
วัตถุที่มีมวลน้อยมีความเฉื่อยน้อยทำให้วัตถุเคลื่อนที่ง่าย ใช้แรงน้อย

 
  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ข้อที่ 1 หรือเรียกว่ากฎของความเฉื่อย (law of inertia )
กล่าวว่า " เมื่อมีแรงลัพธ์ที่เป็นศูนย์มากระทำต่อวัตถุ วัตถุจะรักษาสภาพเดิมไว้ "
          ถ้าวัตถุหยุดนิ่งก็จะหยุดนิ่งตลอดไป หรือเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ตลอดไป
 
  ตัวอย่าง  
            1. รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 4 m/s ไปทางขวา ถูกแรง F ขนาดเท่ากัน กระทำดังรูปทั้งซ้ายและขวา
แรงลัพธ์ที่กระทำต่อรถมีค่าเท่ากับศูนย์ รถก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 4 m/s ไปทางขวาเหมือนเดิม
 
 
 
 
             2. รถเคลื่อนหยุดนิ่งอยู่ ถูกแรง F ขนาดเท่ากัน กระทำดังรูปทั้งซ้ายและขวา
แรงลัพธ์ที่กระทำต่อรถมีค่าเท่ากับศูนย์ รถหยุดนิ่งเหมือนเดิม
 
 
 
  3. เมื่อรถเมล์ที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ หยุดกระทันหัน ชายคนที่ 2 ไม่ได้้จับอะไรเลยจะมีอาการดังรูป ทั้งนี้เพราะอะไร  
 
ทิศทางที่รถเคลื่อนที่
 
 
  4.เมื่อชายคนนี้กระโดยลงจากรถเมล์ที่กำลังเคลื่อนที่ ชายคนนี้จะเป็นอย่างไร  
 
 
 
 

5. เมื่อใช้ไม้บรรทัดเคาะเหรียญอันล่างสุดอย่างรวดเร็วผลจะเป็นอย่างไร

 
 
 
 
 
6. เมื่อหัวค้อนจะหลุดช่างจะกระแทกด้ามค้อนดังรูป ผลจะเป็นอย่างไร
 
 
 
     
     
     
     
     
     
 
แบบฝึกหัด
 
 
 
 
กลับเมนูหลัก
 
  เรียนจบบทเรียนแล้วทดลองทำแบบฝึกเพื่อ.....ตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่  
     
     
     
     
     

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล