จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

แบบฝึกหัดกฏการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 ของนิวตัน
 
 
     
  คำสั่ง ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้  
     
 

1. มวล คือ ..................................................................................
  
    มีหน่วย เป็น.............................................................................
  

    เป็นปริมาณ ................................................................................
  

 
  2 ความเฉื่อย คือ ..........................................................................
  
 
  3 แรง คือ ...................................................................................
 
   
    มีหน่วยเป็น .............................................................................
               

    เป็นปริมาณ................................................................................
                
 
  4 แรง 1 นิวตันหมายถึง...................................................................
        
 
     
  5 วัตถุเคลื่อนที่ได้เพราะอะไรและเคลื่อนที่ตามทิศใด...............................  
     
  6 .แรงลัพธ์คือ................................................................................  
  7. กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 ของนิวตันกล่าวว่า ........................................  
  8. ทำไมเวลาที่นักเรียนปั่นจักรยานให้เคลื่อนที่เร็ว ๆ แล้วหยุดปั่น
    รถจักรยานก็ยังคงเคลื่อนที่ต่อไปได้
     นักเรียนอธิบายได้อย่างไร ......................................

 
   
  9. นักเรียนชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งสปริง ปรากฏว่าอ่านน้ำหนักได้ 10 นิวตัน
    ถ้านักเรียนดึง เครื่องชั่งขึ้นด้วยอัตราเร็วคงที่ นักเรียนจะอ่านค่าหนัก
    จากเครื่องชั่งได้เท่าไร ..................
 
      
  10. “ ขณะที่นักเรียนนั่งรถโดยสารอยู่ ในขณะนั้นมีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถ
      คนขับห้ามล้อทันที นักเรียนคะมำไปข้างหน้า ”
       นักเรียนอธิบายได้อย่างไรว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น .........

 
      
 
 
 
     
     
 
 
 
กลับเมนูหลัก
 
  เรียนจบบทเรียนแล้วทดลองทำแบบฝึกเพื่อ.....ตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่  
     
     
     
     
     

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล