จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

กฏการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน
 
 
  กฎข้อที่ 2 ของนิวตัน หรือ เรียกว่ากฎการเคลื่อนที่  

กฎของการเคลื่อนที่ " เมื่อมีแรงลัพธ์ที่ไม่เป็นศูนย์มากระทำต่อวัตถุวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วย
ความเร่งโดยมีทิศเดียวกับแรงลัพธ์ โดยความเร่งแปรผันตรงกับขนาดของแรงลัพธ์และ
แปรผกผันกับมวล "
 
 

วิเคราะห์
เมื่อมีแรงลัพธ์มากระทำต่อวัตถุ วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง โดย
1. ความเร่งแปรผันตรงกับแรงลัพธ์

2. ความเร่งแปรผกผันกับมวล

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  ตัวอย่าง

1. เมื่อเขียนกราฟระหว่างแรงที่กระทำกับมวลก้อนหนึ่งกับความเร่งของมวลจะได้กราฟดังรูป
จงหาขนาดของมวล

 
     
 

2. ออกแรง 20 นิวตันผลักวัตถุมวล 10 กิโลกรัม ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง เท่าใด

 
 

น้ำหนัก
         คือ แรงที่โลกดึงดูดวัตถุ เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทิศลงเสมอ
         วัตถุมวล m จะมีน้ำหนัก = mg และมีทิศลง

                      

พิสูจน์
                        จาก      
                                                 a = ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก = g
                     ดังนั้น น้ำหนัก = ma แต่ a = g
                                      W = mg

 
     
 
 
 
กลับเมนูหลัก
 
  เรียนจบบทเรียนแล้วทดลองทำแบบฝึกเพื่อ.....ตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่  
     
     
     
     
     

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล