จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

กฏการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน
 
 
     

กฎข้อที่ 3 ของนิวตัน “ ทุกแรงกิริยาต้องมีแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันและทิศทางตรงข้าม ”

 
     
  เงื่อนไขของแรงปฏิกิริยา
          1.มีขนาดเท่ากันและทิศทางตรงข้าม
          2.มีวัตถุเกี่ยวข้อง 2 ชนิด แรงกิริยาเกิดขึ้นบนวัตถุหนึ่ง แรงปฏิกิริยาเกิดขึ้นอีกวัตถุหนึ่ง

 
 

การเกิดแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา สามารถเกิดขึ้นได้ 2 กรณี
1. วัตถุสัมผัสกัน
                   วางวัตถุไว้บนพื้น


 
 

                    เชือกดึงวัตถุ

 
 

2. วัตถุไม้สัมผัสกัน เช่น

                     วัตถุที่กำลังตก

 
 
 
  ตัวอย่างแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา  
 

นักกีฬาว่ายน้ำถีบขอบสระ

 
 
 
 
ก้าวขึ้นจากเรือแรงปฏิกิริยาดันให้เรือเคลื่อนที่ออกไป
 
 
 
     
     
 
แบบฝึกหัด
 
 
 
 
กลับเมนูหลัก
 
  เรียนจบบทเรียนแล้วทดลองทำแบบฝึกเพื่อ.....ตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่  
     
     
     
     
     

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล