จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

แบบฝึกหัดกฏการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน
 
 
 
คำสั่ง ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้
 


1. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อที่ 3 กล่าวว่า .....................................


 
 

2. นายแดงออกแรงผลักกำแพงด้วยแรง 20 นิวตัน แรงที่กำแพงกระทำต่อนายแดงมีค่า.............

               

 
  3. คุณสมบัติลักษณะของแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา คือ..........................

             
 
 

4. เมื่อวางวัตถุบนพื้นโต๊ะ แรงกิริยาคือ ...............................................
                      

               
แรงปฏิกิริยาคือ....................................................................................
                      
          

 
 

5. จากรูป แรงที่วัตถุกระทำต่อพื้น กับ น้ำหนัก เป็นแรงเดียวกันหรือไม่ เพราะเหตุใด
     และมีขนาดเท่ากันหรือไม่..........................................................

           

 
 

6. จากรูป มวล 2 kg วางบนพื้นโต๊ะ แรงปฏิกิริยามีขนาดเท่าไร..........................................
                                                                 


 
 

7. จากรูป

เมื่อชั่งวัตถุมวล m ด้วย เครื่องชั่งสปริง ...........................................
แรงตึงเชือก .............................. เพราะ.......................................
เครื่องชั่งสปริงอ่านค่าน้ำหนักจาก..................................................
แรงที่ดึงสปริงให้ยืดคือ.................................................................
แรงปฏิกิริยาของแรงตึงเชือก T คือ ..............................................

 
     
 

8.

                   
ในการออกแรงลากวัตถุ แรงที่เชือกดึงวัตถุกับแรงที่วัตถุดึงเชือกเป็นแรงคู่กิริยาหรือไม่...........
 

ขนาดเท่ากันหรือไม่.......................................................................
ทำไมวัตถุเคลื่อนที่..............................................................................
   

 
 
เฉล
 
 
 
 
กลับเมนูหลัก
 
  เรียนจบบทเรียนแล้วทดลองทำแบบฝึกเพื่อ.....ตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่  
     
     
     
     
     

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล