จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

เรื่องการใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันคำนวณหาปริมาณต่าง ๆ
   
   
   
การหาแรงต้าน
   
 

ตัวอย่างการคำนวณ

1. ยิงลูกปืนมวล 0.1 kg ด้วยความเร็ว 100 m/s เข้าไปฝังในแผ่นไม้ลึก 20 cm
จงหาแรงต้านของเนื้อไม้


เขียนรูป แสดงการเคลื่อนที่ของลูกปืน

   
   


ลูกปืนก่อนเข้าชนมีความเร็ว u = 100 m/s
เมื่อชนแล้วเข้าไปหยุด แสดงว่า ความเร็วปลาย v = 0
ระยะทางที่หยุด s = 0.2 m

                               หาความหน่วงของลูกปืน

   
   

                               หาแรงต้านทาน

ข้อสังเกต จะเห็นว่าแรงที่คำนวณได้เป็นค่าลบ เพราะเป็น แรงต้าน

   
   
   
         
         
         
   
   
   
   
   
กลับเมนูหลัก
   
    เรียนจบบทเรียนแล้วทดลองทำแบบฝึกเพื่อ.....ตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่    
         
         
         
         
         

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล