จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

เรื่องการใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันคำนวณหาปริมาณต่าง ๆ
   
   
   
การหาแรงตึงเชือก
   
 

ตัวอย่าง

มวล 2 และ 3 kg ผูกด้วยเชือกและคล้องผ่านรอกดังรูป จงหาแรงตึงเชือก

   
   

                               วิธีทำ

เขียนแรงกระทำ ได้ดังรูป

พิจารณาทั้งระบบ
                        มวล 3 kg เคลื่อนที่ลง มวล 2 kg เคลื่อนที่ขึ้น
                        แรงที่กระทำต่อมวล 3 kg = 30 N ทิศลง
                        แรงที่กระทำต่อมวล 2 kg = 20 N ทิศลง
หาความเร่ง


   
   

หาแรงตึงเชือก
                พิจารณามวล 2 kg เขียนแรงที่กระทำ
              แรงตึงเชือก T มีทิศขึ้น แรง mg = 20 N มีทิศลง
              วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นแสดงว่าแรง T > mg

                      

ข้อสังเกต ถ้าพิจารณามวล 3 kg แรงตึงเชือก T มีค่าเท่าเดิมเพราะ เป็นเชือกเส้นเดียวกัน

หาแรงตึงเชือก
                พิจารณามวล 3 kg เขียนแรงที่กระทำ
                แรงตึงเชือก T มีทิศขึ้น แรง mg = 20 N มีทิศลง
                วัตถุเคลื่อนที่ลงแสดงว่าแรง mg > T

ตอบ แรงตึงเชือก 24 นิวตัน


   
         
         
         
         
   
   
   
   
   
กลับเมนูหลัก
   
    เรียนจบบทเรียนแล้วทดลองทำแบบฝึกเพื่อ.....ตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่    
         
         
         
         
         

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล