จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

แรงดึงดูดระหว่างมวล
   
   
    แรงดึงดูดระหว่างมวล    
  นิวตันกล่าวว่า
          " มวลวัตถุ 2 ก้อนใดๆ จะออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเสมอ
ซึ่งเป็นแรงระหว่างศูนย์กลางมวลของแต่ละก้อน โดย แรงแปรผันตรงกับมวล
และแปรผกผันกับกำลังสองของระยะทางระหว่างมวลทั้งสอง "
   
   

 

   
   

การหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ( g ) ณ ตำแหน่งต่าง ๆ

   
   


        เมื่อวัตถุมวล m อยู่ที่ผิวโลกจะมีแรงกระทำเกิดขึ้นระหว่างมวลของวัตถุกับ
มวลของโลกซึ่งเราเรียกว่าแรงดึงดูดระหว่างมวล มีค่า                      

            

   
       
   

จากสมการที่ 2
              สามารถหาค่า g ณ ตำแหน่งต่าง ๆ เมื่อ ทราบมวลของโลกและรัศมีของโลก
หรือ ถ้าทราบค่า g ก็หามวลของโลกได้


   
   

 

   
   

                          วิธีทำ

   
   

การหาน้ำหนักของวัตถุเมื่อวัตถุกำลังตกสู่ผิวโลกขณะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกเท่ากับ (R)   

   
   

        วัตถุที่กำลังตกสู่ผิวโลกเพราะถูกโลกดึงดูดให้ตกลงมา ดังนั้นจึงได้สมการว่า

ตัวอย่าง
        อุกาบาตมวล m ขณะอยู่สูงจากผิวโลกเท่ากับรัศมีของโลกพอดี
จงหาค่า g ณ ตำแหน่งนั้น

วิธีทำ
          พิจารณา ณ ตำแหน่งที่ผิวโลก
                 

          พิจารณา ณ ตำแหน่งที่ห่างจากผิวโลก R

        

ข้อสังเกต
              เวลาคิดต้องคิด 2 ตำแหน่งเสมอ คือ

                      1 ที่ผิวโลก
                      2. ณ ตำแหน่งที่ต้องการหา

   
    การหาขนาดของมวลของดาวเคราะห์ต่างๆ เช่น โลก ดวงจันทร์    
   

 

   
   

การคำนวณ ต้องคิด 2 ตำแหน่งเสมอ คือ

   
    ตัวอย่าง    
   

เด็กคนหนึ่งชั่งน้ำหนักบนโลกได้ 400 นิวตัน ถ้าไปชั่งบนดวงจันทร์จะหนักเท่าไร
เมื่อ มวลของโลก = 80 เท่ามวลดวงจันทร์ รัศมีดวงจันทร์ เท่ากับ 1/4 เท่าของมวลของโลก


วิธีทำ
            พิจารณา ณ ตำแหน่งที่ผิวโลก

        ตอบ น้ำหนักบนดวงจันทร์ 80 นิวตัน


   
         
   
แบบฝึกหัด
   
   
   
   
กลับเมนูหลัก
   
    เรียนจบบทเรียนแล้วทดลองทำแบบฝึกเพื่อ.....ตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่    
         
         
         
         
         

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล