จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

แบบฝึกหัดแรงดึงดูดระหว่างมวล
   
   
         
  คำสั่ง ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้

1. แรงดึงดูดระหว่างมวลขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง
.................................................................................................................ผลคูณของมวลทั้งสองและระยะห่างระหว่างมวลทั้งสอง

   
   

2. ระยะห่างระหว่างมวลมีวิธีการคิดอย่างไร
.................................................................................................................วัตถุขนาดใหญ่ คิดจากจุดศูนย์กลางถึงจุดศูนย์กลาง

   
   

3. แรงดึงดูดระหว่างมวลของวัตถุกับโลกคือ
.................................................................................................................น้ำหนักของวัตถุ

   
   

4. ค่า g ของโลก ณ ตำแหน่งต่าง ๆบนผิวโลกเท่ากันหรือไม่
.................................................................................................................ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง

   
   

5. ชั่งน้ำหนักของมวลก้อนหนึ่งด้วยเครื่องชั่งสปริงบนผิวโลก ณ ตำแหน่งต่าง ๆ กัน     จะมีค่าเท่ากันหรือไม่
.................................................................................................................ไม่เท่ากันเพราะค่า g ไม่เท่ากัน
     ถ้าไม่เท่ากันต้องใช้เครื่องชั่งแบบใดให้ชั่งได้เท่ากัน
.................................................................................................................เครื่องชั่งแบบ 2 แขน

   
    6. วัตถุหนัก 270 N. เมื่อชั่งที่ผิวโลก เมื่อชั่งวัตถุสูงจากผิวโลก 2 เท่าของรัศมีโลก
    วัตถุจะหนักเท่าไร
Key  
         
    7. ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งมีมวลมากกว่าโลก 2 เท่า แต่มีรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของโลก
    ค่าความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงที่ผิวของดาวเคราะห์ดวงนั้น จะเป็นกี่เท่า
    ของความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลก
Key  
         
    8. ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางโลก
    และมีมวล  เท่าของมวลของโลก ชายคนหนึ่งหนัก 240 N บนดาวเคราะห์
    บนโลก เขาจะหนักเท่าไร
Key  
         
    Key  
         
    10. เมื่อมวล 2 ก้อนห่างกัน 10 หน่วย มีแรงดึงดูดระหว่างมวล F ถ้าเลื่อนวัตถุ
      เข้าใกล้อีก 5 หน่วย จะมีแรงดึงดูดเท่าไร
Key  
         
   
   
   
   
   
   
   
กลับเมนูหลัก
   
    เรียนจบบทเรียนแล้วทดลองทำแบบฝึกเพื่อ.....ตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่    
         
         
         
         
         

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล