จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

เฉลยตัวอย่างกฏการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 ของนิวตัน
 
 
     
3. เมื่อรถเมล์ที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ หยุดกระทันหัน ชายคนที่ 2 ไม่ได้้จับอะไรเลยจะมีอาการดังรูป ทั้งนี้เพราะอะไร  
 
 
 
ทิศทางที่รถเคลื่อนที่
 
 
เพราะชายคนที่ 2 ต้องการรักษาสภาพการเคลื่อนที่เดิม (เป็นไปตามกฏข้อที่ 1)
 
  เนื่องจากรถเคลื่อนที่อยู่ ชายทั้งสองคนจะเคลื่อนที่มีความเร็วเท่ากับรถ แต่เมื่อรถหยุดกระทันหัน ชายทั้งสองไม่ได้หยุดตามรถ ยังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าเดิม ชายคนที่ 2 จึงคะมำไปข้างหน้า แต่ชายคนที่ 1ไม่ล้มเพราะจับราวที่โหนไว้  
 
     
 
 
 
กลับเมนูหลัก
 
  เรียนจบบทเรียนแล้วทดลองทำแบบฝึกเพื่อ.....ตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่  
     
     
     
     
     

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล