จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

เฉลยตัวอย่างกฏการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 ของนิวตัน
 
 
4.เมื่อชายคนนี้กระโดยลงจากรถเมล์ที่กำลังเคลื่อนที่ ชายคนนี้จะเป็นอย่างไร  
 
 
 

ชายคนนี้จะหงายไปข้างหลัง(ตามรูป)เพราะเขารักษาสภาพเดิมคือเคลื่อนที่ไปตามรถเมล์

 
 
 
 
 
กลับเมนูหลัก
 
  เรียนจบบทเรียนแล้วทดลองทำแบบฝึกเพื่อ.....ตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่  
     
     
     
     
     

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล