จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

เฉลยตัวอย่างกฏการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 ของนิวตัน
 
 
     
5. เมื่อใช้ไม้บรรทัดเคาะเหรียญอันล่างสุดอย่างรวดเร็วผลจะเป็นอย่างไร  
 
 
 

 
 
เหรียญอันล่างสุดที่ถูกเคาะจะัเคลื่อนที่ออกไปอย่างรวดเร็วเหรียญที่อยู่ข้างบนจะเคลื่อนที่ลงไปแทนเหรียญที่เคลื่อนที่ออกไป
ทั้งนี้เพราะเหรียญอันที่อยู่ข้างบนรักษาสภาพการเคลื่อนที่เดิมคือหยุดนิ่ง
 
     
 
 
 
 
 
กลับเมนูหลัก
 
  เรียนจบบทเรียนแล้วทดลองทำแบบฝึกเพื่อ.....ตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่  
     
     
     
     
     

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล