จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

เฉลยตัวอย่างกฏการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 ของนิวตัน
 
 
     
6. เมื่อหัวค้อนจะหลุดช่างจะกระแทกด้ามค้อนดังรูป ผลจะเป็นอย่างไร  
 
 
 
 
หัวค้อนจะเข้าไปในด้ามไม้แน่นขึ้นเกิดจากการที่หัวค้อนรักษาสภาพการเคลื่อนที่เดิม
เมื่อช่างไม้กระแทกลง หัวค้อนจะเคลื่อนที่ลงและเมื่อด้ามไม้กระทบพื้นด้ามไม้หยุดแต่หัวค้อนไม่หยุดหัวค้อน
จะเคลื่อนที่เข้าไปในด้ามไม้แน่นมากขึ้น
     
 
 
 
กลับเมนูหลัก
 
  เรียนจบบทเรียนแล้วทดลองทำแบบฝึกเพื่อ.....ตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่  
     
     
     
     
     

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล