จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

เรื่องการใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันคำนวณหาปริมาณต่าง ๆ
   
   
   
การเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นเอียง
   
 

 

 

 

 

ตัวอย่าง     

 

                 

คิดวิเคราะห์ 1. เขียนแรงที่กระทำต่อวัตถุทั้งหมด
                   2. ใส่แกนตั้งฉาก แตกแรงน้ำหนักเข้าสู่แกนตั้งฉาก
                   3. หาแรงเสียดทาน
                   4. คำนวณหาความเร่งจาก

   
   

วิธ๊ทำ :-    

     

   
   
   
         
         
         
         
   
   
   
   
   
กลับเมนูหลัก
   
    เรียนจบบทเรียนแล้วทดลองทำแบบฝึกเพื่อ.....ตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่    
         
         
         
         
         

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล