ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ
 

ตัวอย่างการเคลื่อนที่ ตามกฏของนิวตัน
     
  1.วัตถุ A มวล 3 Kg ผูกติกับวัตถุ B มวล 3 Kg โดยใช้เชือกคล้องผ่านรอกเกลี้ยงดังรูป  
 
 
     
  ถ้าพื้นโต๊ะไม่มีแรงเสียดทานจงหา
1.ความเร่งของมวลทั้งสอง
2.แรงตึงเชือก

 
 
วิธีทำ 1)พิจารณาแรงที่กระทำทั้งระบบ แรงที่กระทำให้ระบบเคลื่อนที่คือน้ำหนักของB
 
 
 
  2.)หาแรงตึงเชือก  
   
 
สืบค้นโดย นายวิชชา หวังกิตติกาล 4/4 เลขที่ 12 ปีการศึกษา 2548
 
     
 

2. วัตถุชิ้นหนึ่งมีความเร็ว 40 เมตร/วินาที เคลื่อนเข้าพื้นระนาบขรุขระที่มีสัมประสิทธิ์
..... ความเสียดทาน 0.3 วัตถุจะหยุดนิ่งในระยะเท่าใด

 
 
 
 
 
 
 
 
ดังนั้นวัตถุจะหยุดนิ่งในระยะทาง 266.67 เมตร
 
     
 
สืบค้นโดยนายจักรพันธ์ พลอยองอาจ 4/3 ปี 2548
 
     
  3 . กล่องมวล 2 กิโลกรัม ถูกแรง 10 นิวตัน กระทำตามแนวระดับ ดังรูป
.....ถ้าสัมประสิทธิ์ ความเสียดทานของ กล่องกับพื้นเท่ากับ 0.3
.....แรงที่กล่องมวล 3 กิโลกรัมกระทำต่อกล่องมวล 2 กิโลกรัม เป็นกี่นิวตัน
 
 
 
  วิธีทำ คิดทั้งระบบ จาก
 
 
 
  คิดที่มวล 3 กิโลกรัม  
 
 
 

ดังนั้นแรงที่กล่องมวล 3 กิโลกรัม กระทำต่อกล่องมวล 2 กิโลกรัม มีค่าเป็น 18 นิวตัน
 
 
สืบค้นโดยนายจักรพันธ์ พลอยองอาจ 4/3 ปี 2548
 
     
 

4.จากรูปใช้แรง P ดึงรถทดลอง 3 คัน มีมวล 1, 2 และ 3 กิโลกรัม
... . รถทั้งสามต่อกันด้วยเส้นเชือก x และ y ดังรูป โดยคิดว่าไม่มีแรงเสียดทาน
.... ระหว่างรถกับพื้นเลย ถ้าเส้นเชือก x มีความตึง 20 นิวตัน แรงดึง P
.....
และความตึงของเชือก y จะเป็นกี่นิวตันตามลำดับ

 
 
 
 

 

 
 
 
 
สืบค้นโดย น.ส.สุขปวีณ์ ต่อเทียนชัย 4/4 ปี 2548
 
 
กลับเมนูหลัก
 
     
  เรียนจบบทเรียนแล้วทดลองทำแบบฝึกเพื่อ.....ตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่  

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล