จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

แบบฝึกหัดเรื่องการเคลื่อนที่ในแนวราบ
."ในการแก้ปัญหาโจทย์ นักเรียนลองทำก่อนแล้วจึงดูเฉลย .......ต้องมีวินัยของตนเอง"
 
  1. วัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 40 m/s ไปทางทิศตะวันตก จากนั้นได้รับความเร่ง 10
      ไปทางทิศตะวันออกเป็นเวลา 5 วินาที จงหาความเร็วของวัตถุ

 

 
 
  2.วัตถุมวล 10 kg เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงมีความเร็วต้น 20 m/s มีความเร่ง 5
       ถ้าให้เคลื่อนที่เป็นเวลา 20 s จะมีความเร็วเท่าไร

 

 
 
     
  3.อนุภาคหนึ่งมีความเร็วของอนุภาคสัมพันธ์กับเวลาดังรูป.  
 

จงหาความเร่งในช่วงเวลา 2-6 วินาที

 

 

 

 

 

 

 
.

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

     
 

 

     
 

 

 

 

 

 
กลับเมนูหลัก
 
     
  เรียนจบบทเรียนแล้วทดลองทำแบบฝึกเพื่อ.....ตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่  

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล