แผนภาพของแรงที่กระทำกับมวล

สำหรับกล่อง 2 กล่องที่วางอยู่ในระนาบ 

ให้ท่านคลิกที่เครื่องหมาย Play   สังเกตการเคลื่อนไหวของภาพ

ตัวอย่างสำหรับ กล่อง

วิธีทำ

 

คลิกค่ะ  

 

 

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล