กระจกเงาโค้ง

กระจกเงาโค้งเว้า

Concave mirror

กระจกเงาโค้งเว้า

Concave mirror

กระจกเงาโค้งนูน

Convex Mirrror

ทฤษฎี

 

 

กระจกเงาโค้งเว้า

คลิกครับ  

กระจกเงาโค้งเว้า

คลิกครับ  

กระจกเงาโค้งนูน

คลิกครับ  

 

ทฤษฎีนำมาจากหนังสือ

CONDENSED PHYSICS 1 โดย ผศ.มานัส มงคลสุข

คลิกค่ะ

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล