จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

ธรรมชาติของเสียง
         
   

ธรรมชาติของเสียง
....... เมื่อนักเรียนเคาะส้อมเสียงจะได้ยินเสียงสูงต่ำต่าง ๆ กันขึ้นอยู่กับ ส้อมเสียงนั้น ๆ
ว่ามีความถี่เท่าไร ถ้านักเรียนจับส้อมเสียงนักเรียนจะรู้สึกได้ว่าส้อมเสียงสั่น หรือ หลังจากเคาะส้อมเสียงแล้วเอาส้อมเสียงจุ่มลงไปในน้ำจะเห็นน้ำกระเพื่อมกระจาย
เป็นคลื่นออกไป นั่นแสดงว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ ซึ่งการสั่นสะเทือน
ทำให้ตัวกลาง เกิดการสั่นแล้วถ่ายโอนพลังงานให้แก่อนุภาคของตัวกลางถัดไป
โดยที่อนุภาคของตัวกลาง มีการสั่นกลับไปกลับมา ทำให้เกิดคลื่นเสียงขึ้น วัตถุที่มีมวลมากจะสั่นช้ากว่าวัตถุที่มีมวลน้อยทำให้ความถี่ของเสียงต่ำกว่า
วัตถุที่มีมวลน้อยกว่า

   
   

แหล่งกำเนิดเสียง


............เนื่องจากเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ ดังนั้นความถี่ของคลื่นเสียงจึงเท่ากับ
ความถี่ของการสั่นของวัตถุ โดยคลื่นเสียงจะกระจายเป็นวงกลมรอบ ๆ แหล่งกำเนิดเสียงนั้น
แหล่งกำเนิดเสียง มี


...........1. เกิดจากการสั่นของสายหรือแท่ง เช่น ไวโอลีน ส้อมเสียง ขิม ฯลฯ .....

......
ใใใใใใ
2. เกิดจากการสั่นของผิว เช่น กลอง ฉิ่ง ฉาบ ลำโพง ฯลฯ

..........3. เกิดจากการสั่นของลำอากาศ เช่น ขลุ่ย ปี่ แคน นกหวีด ฯลฯ

   
   

 

เป่าหลอด

   
   

คำถาม: จากรูปนักเรียนคิดว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่ชายคนนี้เป่า.......................... เกิดเสียงสูงต่ำไม่เท่ากันเนื่องจากลำอากาศในหลอดไม่เท่ากัน

 

   
    ตัวกลางของเสียง
คลื่นเสียงจะเดินทางมีถึงผู้ฟังได้ ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ เช่น ขณะที่นักเรียนพูดกับเพื่อนเสียงเดินทางผ่านอากาศมาถึงหูเพื่อนจึงจะได้ยินเสียง หรือเมื่อคนงานซ่อมรางรถไฟเอาหูแนบกับรางรถไฟฟังเสียงว่ามีรถไฟมาหรือไม่ นั่นแสดงว่าเสียงต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่


   
   

การทดลองของโรเบิร์ต บอยล์

นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้ทดลองนำกระดิ่งไฟฟ้า (Electric bell ) ใส่ในภาชนะแก้วปิด (Bell Jar)
แล้วต่อสายกระดิ่งไฟฟ้ากับแบตเตอรี ให้กระดิ่งไฟฟ้าทำงาน ขณะเดียวกันก็สูบอากาศออก โดยใช้มอเตอร์ (Motor) จะได้ยินเสียงกระดิ่งไฟฟ้าเบาลงเรื่อยๆจนนกระทั่งสูบอากาศออกหมดทำให้ภายในครอบแก้วเป็นสุญญากาศ
จะไม่ได้ยินเสียงกระดิ่งไฟฟ้าเลย

การทดลองนี้บอกได้ว่า เสียงไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านสุญญากาศได้ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่

   
   

คำถาม : ขณะที่นักเรียนมองดวงจันทร์ในคืนเดือนเพ็ญ ทันใดนั้นนักเรียนเห็นดวงจันทร์ระเบิดเป็นเสี่ยง ๆ นักเรียนจะได้ยินเสียงระเบิดหรือไม่เพราะเหตุใด............................ไม่ได้ยินเพราะเสียงไม่สามารถผ่านสุญญากาศได้...........

   
   

ตัวกลางของเสียง มี
............1. ของแข็ง เช่น โลหะต่าง ๆ
............2. ของเหลว เช่น น้ำ
............3. ก๊าซ
เสียงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่าง ๆ ได้ดีไม่เท่ากัน ตัวกลางต่างชนิดกันซึ่งมีอุณหภูมิเท่ากันจะมี
อัตราเร็วต่างกัน

อัตราเร็วของเสียงในตัวกลางต่าง ๆ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส


   
    จากตารางบอกได้ว่า เสียงจากแหล่งกำเนิดเดียวกันเดินทางในตัวกลางที่เป็นของแข็งจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าตัวกลางที่เป็นของเหลว และตัวกลางที่เป็นของเหลวเสียงจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าตัวกลางที่เป็นก๊าซ
ซึ่งในชีวิตประจำวันเราได้ยินเสียงต่าง ๆ โดยเสียงเดินทางผ่านอากาศเป็นส่วนใหญ่
   
    คำถาม : 1.เสียงเคลื่อนที่ในตัวกลางใดได้เร็วที่สุด...............................ของแข็ง    
    .............2. อัตราเร็วของเสียงในตัวกลางใดๆ จะเพิ่มขึ้นเมื่อใด .........................อุณหภูมิ    
         
    ขออวยพรให้นักเรียนที่ขยันและตั้งใจประสบผลสำเรี็จในการเรียน...................ทุกคน    
       
     
 
  Home

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล