ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ (Doppler Effect )

 
 

         ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์คือปรากฏการณ์เราได้ยินเสียงผิดไปจากความถี่เดิมเนื่องจากต้น
กำเนิดคลื่นและผู้สังเกตเคลื่อนที่สัมพัทธ์กันผู้สังเกตจะได้รับคลื่นที่มีความถี่ต่างไปจากเดิม

 
     
 

ภาพการเกิดปรากฏการณ์ดอปเปลอร์

 
 

ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์เกิดขึ้นได้ เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วน้อยกว่าความเร็วของเสียง

 
 

หรือผู้ฟังเคลื่อนที่ หรือเคลื่อนที่ทั้งผู้ฟังและแหล่งกำเนิดเสียง

เช่น

 
 

ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่เข้าหาผู้ฟัง ความยาวคลื่นปรากฏจะลดลง เสียงจะมีความถี่สูงขึ้น
ถ้าผู้ฟังเคลื่อนที่เข้าหาแหล่งกำเนิดเสียง ความเร็วปรากฏของเสียงเพิ่มขึ้น เสียงจะมีความถี่สูงขึ้น   

 
ขออวยพรให้นักเรียนที่ขยันและตั้งใจประสบผลสำเร็จในการเรียน...................ทุกคน
จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Home

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล