จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

การได้ยิน
 
การได้ยินเกิดจากเสียงเดินทางจากแหล่งกำเนิดเสียงถึงหูผู้ฟัง โดยความถี่ของเสียงอยู่ในช่วง
ความถี่ 20 – 20000 Hz เสียงที่มีความถี่สูงกว่า20000 Hz เราไม่ได้ยิน เรียกว่าเสียงอุลตร้าโซนิก หรือเสียงที่มีความถี่น้อยกว่า 20 Hz เราไม่ได้ยินเรียกว่าเสียงอินฟราโซนิก ความดังของเสียงจะดังมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอัมปลิจูด(ความกว้างของคลื่น)ของคลื่นความดัน
 
       
 

ส่วนประกอบของหู


หูคนเราประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1. หูส่วนนอก 2. หูส่วนกลาง 3. หูส่วนใน

หูส่วนนอก รับคลื่นเสียง ส่งต่อไปยังหูส่วนกลางซึ่งประกอบด้วยกระดูกชิ้นเล็กๆ
ทำหน้าที่ขยายสัญญาณเสียงไปยังหูส่วนใน การรับรู้เกิดขึ้นที่หูส่วนใน
ซึ่งมีท่อกลวงเป็นก้นหอยที่เรียกว่า คลอเคลีย
ภายในท่อนี้มีเซลล์ขนจำนวนมากคอยจับการสั่นของคลื่นเสียงพร้อมทั้งส่งสัญญาณไปยังสมอง
สมองจะทำหน้าที่แปลสัญญาณที่ได้รับ ระดับเสียงจะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับความถี่
ความถี่สูง เสียงจะแหลม
ความถี่ต่ำเสียงจะทุ้ม

 
 

คำถาม : 1. เสียงที่ดังมากลักษณะของคลื่นเสียงจะเป็นอย่างไร...............................อัมปลิจูดกว้างมาก

2. แหล่งกำเนิดเสียงที่มีขนาดใหญ่(มวลมาก)เมื่อเคาะให้สั่น จะให้เสียงเป็นอย่างไร.......สั่นช้า ความถี่ต่ำ เสียงทุ้ม

3. แพทย์ต้องการตรวจอวัยวะภายในโดยการอุลตร้าซาวด์ แพทย์ต้องใช้คลื่นเสียงชนิดใด............คลื่นที่มีความถี่มากกว่า 20000  Hz

 
         
     
Home

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล