จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

บีตส์ (BEAT)
 

บีตส์ (BEAT)

.............คือปรากฏการณ์ที่คลื่นเสียงสองขบวนที่มีความถี่ใกล้เคียงกัน(ห่างกันไม่เกิน 7 Hz )
เคลื่อนที่มาในตัวกลางเดียวกันเกิดรวมคลื่นกันขึ้น ทำให้เกิดเสียงดัง-ค่อย เมื่อเวลาผ่านไป

 
       
  การเกิดบีตส์ เกิดจากแหล่งกำเนิดเสียง 2 แหล่งที่มีความถี่ใกล้เคียงกัน เช่น เคาะส้อมเสียง 2 อันที่มี  
  ความถี่ใกล้เคียงกันพร้อมกัน จะได้ยินเสียงดัง - ค่อย  
 
   
  ความถี่บีตส์ คือ จำนวนครั้งที่เสียงดังค่อยใน 1 วินาที กำหนดให้  
     
     
         
 
( ปกติหูของคนเราไม่สามารถแยกเสียงที่ดัง-ค่อยเกินกว่า 7 ครั้ง/วินาทีได้
ดังนั้น ความถี่ที่เราได้ยินต้องไม่เกิน 7 ครั้ง/วินาที )
 
  แบบฝึกหัด
 

1. ส้อมเสียง 2 อันมีความถี่ 500 Hz และ 504 Hz เมื่อเคาะพร้อมกันจะเกิดเสียงบีตส์กี่ครั้ง/วินาที
....และความถี่ที่ได้ยินมีความถี่เท่าไร
 
อยากดูเฉลยไหม!
  2. ส้อมเสียงอันหนึ่งมีความถี่ 100 Hz เมื่อเคาะพร้อมกันกับส้อมเสียงอีกอันหนึ่งทำให้เกิดเสียงบีตส์
.... 5 ครั้ง/วินาที .....จงหาว่าส้อมเสียงอีกอันหนึ่งมีความถี่เท่าไร 
อยากดูเฉลยไหม!
     
Home

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล