จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

ความเข้มเสียง
    ความเข้มเสียง    
   

   
   
   
   
เมื่อเปรียบเทียบความเข้มของเสียง เมื่ออยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดไม่เท่ากัน
   
   
   
    ตัวอย่างการคำนวณ    
       
   

 

   
       
   

วิธีทำ หาระยะทางที่แมลงวันบินออกไปจนมีความเข้มเสียงน้อยที่สุด(เราไม่ได้ยิน)

   
   

ระดับความเข้มเสียง คือ
............... การบอกค่าอัตราส่วนของความเข้มเสียงขณะนั้นต่อความเข้มเสียงที่เบาที่สุด

   
   

ดังนั้น เสียงที่เบาที่สุดคือ 0 เดซิเบล
เสียงที่ดังที่สุดคือ 120 เดซิเบล

   
   

แบบฝึกหัด

    1. นายแดงเห็นพลุแตกเหนือศีรษะเขา 40  เมตร  ขณะเดียวกันนายดำซึ่งอยู่ห่างจากนายแดง
        ในแนวราบ 30 เมตร เห็นพลุแตกเช่นกัน  ความเข้มเสียงที่ได้แดงได้ยินเสียงพลุเป็นกี่เท่าของนายดำ

Key

Key

Key

   
         
    ระดับเสียง
การได้ยินเสียงนอกจากขึ้นอยู่กับความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียงแล้วยังขึ้นอยู่กับความถี่ของเสียง ปกติเราจะได้ยินเสียงในช่วงความถี่ตั้งแต่ 20 - 20000 Hz เรียกว่า Audible Frequency
และถ้าความถี่ต่ำกว่า 20 Hz เรียกว่า Infrasonic Frequency ( ไม่สามารถได้ยินได้ ) แต่ถ้าความถี่มากกว่า 20000 Hz เรียกว่า Ultrasonic Frequency เป็นความถี่เหนือเสียง ( ไม่สามารถได้ยินได้ )
และการได้ยินเสียงของสิ่งมีชีวิตในช่วงความถี่ต่าง ๆ ไม่เท่ากัน เช่น
   
   

หมายเหตุ ระดับเสียงสูงต่ำขึ้นอยู่กับความถี่ ความถี่ต่ำ เสียงจะทุ้ม ความถี่สูงเสียงจะแหลม

คุณภาพเสียง

เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของแหล่งกำเนิดเสียง คุณภาพของเสียงทำให้เราแยกประเภทของแหล่งกำเนิดเสียงได้ว่าเป็นเสียงกีตาร์ เสียงขลุ่ย เสียงกลอง

 

   
   
   
   

 

   
         
         
         
       
    ขออวยพรให้นักเรียนที่ขยันและตั้งใจประสบผลสำเรี็จในการเรียน...................ทุกคน
 
  Home

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล