จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

มลภาวะของเสียง
         
    มลภาวะของเสียง
คือเสียงที่ทำให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ฟัง มีความดัง ตั้งแต่ 85 เดซิเบล
และเสียงที่ดังที่สุดที่ทนได้คือ 120 เดซิเบล

กระทรวงมหาดไทยประกาศเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับเสียง

   
   
   
   

การป้องกันเกี่ยวกับมวลภาวะของเสียง

 

ใช้แผ่นดูดกลืนเสียงบุผนัง หรือผ้าม่าน
ป้องกันเสียงสะท้อนในห้องอัดเสียง โรงภาพยนต์

 

ปลูกต้นไม้ป้องกันเสียงรบกวนของยานพาหนะ
แนวกำแพงป้องกันเสียงยานพาหนะบนทางด่วน
เครื่องครอบหูป้องกันเสียงในโรงงานอุตสาหกรรม
   
    สืบค้น : นักเรียนสืบค้นว่าในท้องถิ่นที่นักเรียนอยู่ บริเวณใดมีระดับความเข้มเสียงที่ทำให้เกิดมลภาวะของเสียงแล้วมาอภิปรายในชั้นเรียน    
         
       
    ขออวยพรให้นักเรียนที่ข ยันและตั้งใจประสบผลสำเรี็จในการเรียน...................ทุกคน
 
  Home

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล