ปรากฏการณ์คลื่นกระแทก (Shock Wave)

 
     
 

     เกิดจากแหล่งกำเนิดคลื่นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่าเสียง หน้าคลื่นก็จะถูกอัดมากขึ้นคลื่นถูกส่ง
ออกไปในตัวกลาง จะเคลื่อนที่ผ่านหน้าคลื่นที่อัดตัวกันอยู่นั้น ทำให้หน้าคลื่นอัดตัวกันในลักษณะเป็น
วงกลมซ้อนกันไปตามแนวทางการเคลื่อนที่ของแหล่งกำเนิดคลื่นเป็นคลื่นกระแทกแนวของหน้าคลื่นที่
อัดตัวกันนี้จะเป็นมุมแหลม   และ   ทำมุมกับแนวการเคลื่อนที่ของแหล่งกำเนิด
ปรากฏการณ์การเกิดคลื่นกระแทก เช่น เครื่องบินไอพ่นบินด้วยด้วยความเร็วมากกว่าเสียง 
ทำให้เกิดเสียงดังมากและถ้าอัตราเร็วของเครื่องบินมากขึ้น กรวยยิ่งเล็กลง ๆ  คลื่นกระแทกทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงความดันอย่างรวดเร็วเป็นผลทำให้เสียงดังคล้ายระเบิดเรียกว่า
ซอนิกบูม(Sonic Boom )

 

 
 

ซอนิกบูม(Sonic Boom )

ทำให้เกิดกระจกหน้าต่างบ้านเรือนแตกร้าวได้
เครื่องบินที่สามารถบินเร็วกว่าเสียงเรียกว่าเครื่องบินซูเปอร์โซนิก (  Suppersonic jet)

การบอกอัตราเร็วเครื่องบินระดับซูเปอร์โซนิก จะบอกเป็นมัค(Mach)
โดยกำหนดให้ 1 มัค (Mach 1 ) เท่ากับอัตราเร็วของเสียง 

เครื่องบินรบประเภทขับไล่ส่วนใหญ่สามารถบิน
ระดับซูเปอร์โซนิกได้   ตามข้อตกลงการบินระหว่างประเทศ กำหนดให้หลีกเลี่ยงการบินผ่าน
บริเวณที่อาศัยของประชาชนในระดับต่ำกว่า 9 กิโลเมตร ด้วยอัตราเร็วระดับซูเปอร์โซนิก
เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างและอันตรายต่อประชาชนได้

 
     
   
   
 
บริเวณที่เกิดเสียงดังรุนแรงคือ บริเวณที่เป็นหน้าคลื่นกระแทก
 
     
ขออวยพรให้นักเรียนที่ขยันและตั้งใจประสบผลสำเร็จในการเรียน...................ทุกคน
จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Home

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล