วงโคจรดาวเทียม (Satellite Orbit) เมื่อแบ่งตามระยะความสูง (Altitude) จากพื้นโลกแบ่งเป็น 3 ระยะคือ

1.วงโคจรระยะต่ำ (Low Earth Orbit "LEO")

2.วงโคจรระยะปานกลาง (Medium Earth Orbit "MEO")

3วงโคจรประจำที่ (Geostationary Earth Orbit "GEO")

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล