ทดสอบความรู้พื้นฐานกันดูซิ                                

 คำสั่ง  ให้นักเรียนนำเม้าส์คลิกในวงกลมที่เห็นว่าถูกที่สุดหน้าอักษร ก,ข,ค หรือ ง แต่ละข้อ 
เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่

คำสั่ง : เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว   เกณฑ์ผ่านคือทำข้อสอบให้ได้ 7 ใน 10 ข้อ (70%)
โปรดระวัง เมื่อท่านตอบโดย  คลิ้ก  ในคำตอบข้อใด ๆ แล้ว คุณจะไม่สามารถย้อนกลับมาตอบหรือเปลี่ยนเป็นคำตอบใหม่ในข้อนั้น
ได้อี

 
1)  ข้อใดเป็นปริมาณเวกเตอร์ทั้งหมด

ก.  แรง  ความเร็ว  น้ำหนัก
ข.  โมเมนต์  ความยาว  ความเร็ว
ค.  น้ำหนัก  มวล  ความหนาแน่น  

ง.  แรง  ความยาว  มวล

2)  ปริมาณในข้อใดที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่

ก.   มวล
ข.   น้ำหนัก
ค.   แรง
ง.   ปริมาตร

 

3)  เดินออกจากบ้านไปทางทิศเหนือ
40 เมตร  แล้วเดินไปทางทิศตะวันออกอีก 30 เมตรถึงตลาด  อยากทราบว่าระยะทางตรงจากบ้านถึงตลาดมีค่าเท่าไร  และอยู่ในทิศใด

ก.   50 เมตร  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ข.  
50 เมตร  ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ค.  
70 เมตร  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ง.   
70 เมตร  ทิศตะวันออกเฉียงใต้

4)   การที่เราทุบโต๊ะอย่างแรง  ทำให้มือเราเจ็บ  เป็นเพราะกฎข้อใดของนิวตัน

ก.   กฎข้อที่ 1
ข.   กฎข้อที่ 2
ค.   กฎข้อที่
3
ง.  
กฎข้อที่
4

5)   เมื่อผลักวัตถุให้เคลื่อนที่บนพื้นที่ขรุขระ  ลักษณะวัตถุเคลื่อนที่ช้าลงเป็นเพราะแรงชนิดใด

.  แรงลัพธ์
ข.  แรง
เสียดทาน
ค.  แรงกิริยา
ง.   แรงปฏิกิริยา

 6.  สัมประสิทธ์ความเสียดทาน  เกิดจากอัตราส่วนระหว่างแรงชนิดใด

ก.  แรงกิริยากับแรงปฏิกิริยา
ข.  แรง
เสียดทานกับแรงพื้นที่กระทำต่อวัตถุ
ค.  แรงดึงวัตถุให้เคลื่อนที่กับแรงเสียดทาน
ง.  แรงลัพธ์กับแรงปฏิกิริยา

 7).  แรงเสียดทานจะมีค่ามากหรือน้อยไม่ขึ้นกับสิ่งใด

ก.  น้ำหนักของวัตถุ
ข.  ลักษณะของผิวสัมผัส

ค.  ชนิดของผิวสัมผัส
ง.  ความเร็วของวัตถุ

8).    ข้อใดคือข้อแตกต่างระหว่างความเร็วกับอัตราเร็ว

ก.   อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์  ความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์
ข. 
 อัตราเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์  ความเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์
ค.
  อัตราเร็วเกิดจากระยะทางต่อเวลา  ส่วนความเร็วเกิดจากการกระจัดต่อเวลา
ง. 
  ข้อ  1 และข้อ 3

9).   ข้อใดเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ในแนววิถีโค้ง

ก. 
 เด็กลื่นลงจากไม้ลื่น
ข. 
 เครื่องร่อนกำลังร่อนลง
ค.  
ลูกบาสกำลังลอยเข้าห่วง
ง.  
เครื่องบินกำลังบินขึ้น

10).  ในการยิงวัตถุให้เคลื่อนที่แบบโพรเจกโทล์  ถ้าต้องการให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทางในแนวราบไกลที่สุด  วัตถุจะต้องเอียงทำมุมเทาไรกับแนวราบ

ก. 
 30 องศา
ข.  
45 องศา
ค.   60 องศา
ง. 
 
75 องศา

 

 

  ตรวจสอบเวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบก่อนโดยคลิกที่เลขเวลานะครับ
    จากนั้นจึงตรวจสอบเกณฑ์ผ่านโดยคลิกที่ปุ่มผ่านเกณฑ์
            


 .

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล