คำสั่ง  ให้นักเรียนนำเม้าส์คลิกในวงกลมที่เห็นว่าถูกที่สุดหน้าอักษร ก,ข,ค หรือ ง แต่ละข้อ 
เรื่อง  งานและพลังงาน

คำสั่ง : เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว   เกณฑ์ผ่านคือทำข้อสอบให้ได้ 7 ใน 10 ข้อ (70%)
โปรดระวัง....เมื่อท่านตอบโดย  คลิ้ก ในคำตอบข้อใด ๆ แล้ว คุณจะไม่สามารถย้อนกลับมาตอบหรือเปลี่ยนเป็นคำตอบใหม่ในข้อนั้น
ได้อี

 
1)   พลังงานจลน์ของวัตถุในข้อใดมีค่ามากที่สุด

ก.  รถเมล์จอดอยู่ที่ป้าย
ข.  เครื่องบินจอดอยู่ที่สนามบิน
ค.  รถจักรยานยนต์กำลังเลี้ยวโค้ง

ง.  ปาลูกดอกเข้ากระทบเป้า

2)  พลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุในข้อใดมีค่ามากที่สุด

ก.   ลูกฟุตบอลตกกระทบพื้น
ข.   ลูกแอปเปิ้ลที่อยู่บนต้น
ค.   เก้าอี้ถูกดันให้เคลื่อนที่ไปติดผนังห้อง
ง.   ลูกขนไก่ถูกตีให้ลอยขึ้นไปในอากาศ

 

3)  เมื่ออกแรง
10 นิวตันผลักท่อนไม้ 50 นิวตัน  ปรากฏว่าท่อนไม้ไม่เคลื่อนที่  การออกแรงครั้งนี้เกิดแรงเท่าใด

ก.   5   นิวตัน
ข.  
10 นิวตัน
ค.  
50 นิวตัน
ง.    ไม่เกิดงาน

4)   ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ก.   จุดหลอมเหลวของน้ำแข็งมีอุณหภูมิเท่ากับจุดควบแน่นของไอน้ำ
ข.   จุดเยือกแข็งของน้ำมีอุณหภูมิเท่ากับจุดกลั่นตัวของไอน้ำ
ค.   จุดหลอมเหลวของน้ำแข็งมีอุณหภูมิเท่ากับจุดเยือกแข็งของน้ำ
ง.    ถูกต้องทุกข้อ

5)   ที่จับภาชนะที่ใช้ในการหุงต้มอาหารจะทำด้วยไม้หรือพลาสติกเพราะเหตุผลเกี่ยวกับสิ่งใด

ก.  การนำความร้อน
ข.  การพาความร้อน
ค.  การแผ่รังสีความร้อน
ง.   สมดุลความร้อน

 6.  รถยนต์ที่วิ่งบนถนนที่ร้อนจัด  ยางมักจะระเบิดเนื่องมาจากสาเหตุใด

ก.  การแข็งตัวของเนื้อยาง
ข.  การขยายตัวของเนื้อยาง

ค.  การหลอมเหลวของเนื้อยาง
ง   การขยายตัวของอากาศในยาง

 
7).  วัตถุในข้อใดดูดกลืนพลังงานความร้อนได้ดีที่สุด

ก.  ใบไม้สีเขียว
ข.  กระดาษสีขาว

ค.  ก้อนหินสีเทาดำ
ง.   ดอกกุหลาบสีเหลือง

8).    เด็กชายวสันต์หนัก 40 กิโลกรัม แบกกล่องหนัก 5 กิโลกรัม เดินขึ้นบันไดสูง 2 เมตร จะได้งานเนื่องจากพลังงานศักย์โน้มถ่วงเท่าใด(กำหนดให้ g = 9.8 m/s2)

ก.   441 J
ข. 
 882 J
ค.  
950 J
ง.   
1,323 J

9).    น้ำอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส มวล 40 กรัมผสมกับน้ำอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส มวล 50  กรัม อุณหภูมิผสมของน้ำเป็นกี่องศาเซลเซียส

ก. 
 40.00   องศาเซลเซียส
ข. 
 41.22   องศาเซลเซียส
ค.  
42.22   องศาเซลเซียส
ง.  
 
45.22   องศาเซลเซียส

10).  สังกะสี 50 กรัม อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เมื่อนำไปใส่ลงในน้ำ 200 กรัม อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสุดท้ายของน้ำคือกี่องศาเซลเซียส (กำหนดให้ความจุความร้อนจำเพาะของสังกะสีเท่ากับ 0.4 cal/g.oc)

ก. 
 32.50   องศาเซลเซียส
ข.  
33.64  องศาเซลเซียส
ค.   35.76   องศาเซลเซียส
ง.   
39.83   องศาเซลเซียส

 

 

  ตรวจสอบเวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบก่อนโดยคลิกที่เลขเวลานะครับ
    จากนั้นจึงตรวจสอบเกณฑ์ผ่านโดยคลิกที่ปุ่มผ่านเกณฑ์
            


 .

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล