คำสั่ง  ให้นักเรียนนำเม้าส์คลิกในวงกลมที่เห็นว่าถูกที่สุดหน้าอักษร ก,ข,ค หรือ ง แต่ละข้อ 
เรื่อง  งานและพลังงาน

คำสั่ง : เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว   เกณฑ์ผ่านคือทำข้อสอบให้ได้ 7 ใน 10 ข้อ (70%)
โปรดระวัง เมื่อท่านตอบโดย คลิ้ก ในคำตอบข้อใด ๆ แล้ว คุณจะไม่สามารถย้อนกลับมาตอบหรือเปลี่ยนเป็นคำตอบใหม่ในข้อนั้น
ได้อี

 
1) ปริมาณของงานขึ้นอยู่กับข้อใด

ก.  นาดของแรง
ข.  ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปตามทิศทางแนวแรง
ค.  ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ง.  ถูกต้องทุกข้อ

2)  เมื่อยกกล่องส้มมีน้ำหนัก 40 นิวตัน เดินไปตามถนนเป็นระยะทาง 6 เมตรแล้วขึ้นบันไดสูง   5 เมตร จงหาค่าของงานที่ทำ

ก.   150 N-m
ข.  
200 N-m
ค.   240 N-m
ง.   400 N-m

 

3 เมื่อนักเรียนผลักตู้ให้เคลื่อนที่ตามพื้นที่ห้องด้วยแรง
15 นิวตัน ตู้เคลื่อนที่ไปตามแนวแรงเป็นระยะทาง 4 เมตรมีงานเกิดขึ้นเท่าไร

ก.   40  J
ข.  
50  J
ค.  
60  J
ง.   
70
 J

4)   นายพันธ์ออกแรงผลักโต๊ะ  แต่โต๊ะไม่เคลื่อนที่  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

ก.   เกิดงานเพราะนายพันธ์ออกแรง
ข.   ไม่เกิดงานเพราะระยะทางเป็นศูนย์
ค.   เกิดงานเพราะมีการกระทำ
ง.  
ไม่เกิดงานเพราะไม่มีแรงและระยะทาง

5)   ถ้าอุณหภูมิน้ำเดือดมีค่า 100 องศาเซลเซียส  จะมีค่าเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮต์

.  212  องศาฟาเรนไฮต์
ข. 
373
 องศาฟาเรนไฮต์
ค.  273
 องศาฟาเรนไฮต์
ง.   98.6
องศาฟาเรนไฮต์

 6.  ความร้อนจากเตาไฟมายังที่ย่างปลาเผาใช้การถ่ายโอนความร้อนโดยวิธีใด

ก.  การแผ่รังสีความร้อน
ข. 
การนำความร้อน
ค.  ารพาความร้อน
ง.  ข้อ 2และข้อ 3ถูกต้อง

 7).  พลังงานที่มีอยู่ในวัตถุเนื่องจากมีการยืดหยุ่นได้แก่ข้อใด

ก.  พลังงานที่เก็บในคันธนู
ข.  หนังสติ๊ก
ค.  ลานนาฬิกา
ง.  ถูกต้องทุกข้อ

8).    ควรเลือกทาสีใดที่พื้นของกล่องอบแห้ง

ก.   สีขาว
ข. 
 สีเขียวอ่อน
ค.   สีชมพู
ง. 
  สีดำ

9).   ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งน้ำ  บริเวณจุดใดมีพลังงานศักย์

ก. 
 น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข. 
 น้ำในท่อส่งน้ำ
ค.   กังหันหมุนน้ำ
ง.   ไดนาโมหมุน

10).  วัตถุแต่ละชนิดดูดกลืนแสงและคายความร้อนได้แตกต่างกัน  ข้อใดนำไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง
ก. 
 กาต้มน้ำควรทาสีดำ
ข.  ถังเก็บน้ำมันควรทาสีดำ

ค.   บ้านพักตากอากาศควรทาสีขาว
ง. 
  ชุดดับเพลิงควรมีสีดำทึบ

 

 

  ตรวจสอบเวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบก่อนโดยคลิกที่เลขเวลานะครับ
    จากนั้นจึงตรวจสอบเกณฑ์ผ่านโดยคลิกที่ปุ่มผ่านเกณฑ์
            


 .

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล