การเรียนการสอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

เรื่อง

น้ำท่วมกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

ไฟแฟลซของกล้องถ่ายรูป 

 

วีดีโอนี้แสดงให้เห็นการทำงานของแฟลช

คลิกครับ  (windows media 300 kB)  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล  

    ไฟของแบตเตอรี่ยังไม่พอเพียงที่ขับไฟแฟลซให้สว่างได้ เพราะต้องใช้กระแสไฟฟ้าจุดไฟมาก    จึงต้องนำไฟจากแบตเตอรี่อัดประจุเข้าไปในตัวเก็บประจุ   เมื่อตัวเก็บประจุถูกอัดจนเต็มแล้วจึงคายประจุออกมาอย่างทันทีทันใดให้กับหลอดไฟแฟลซ  มีความแรงมากกว่าตอนไหลเข้า  ไฟแฟลซจึงสว่างวาบขึ้น  ผู้ใช้กล้องถ่ายรูปทราบดีว่า ต้องรออีกสักระยะหนึ่งจึงสามารถใช้แฟลซต่อได้ ทั้งนี้เป็นเพราะจะต้องใช้ไฟอัดประจุกลับเข้าไปในตัวเก็บประจุอีก 

 

วีดีโอการคายประจุของตัวเก็บประจุ

คลิกค่ะ

    เห็นได้ว่าธรรมชาติของกระแสไฟฟ้า คล้ายกับ การไหลของน้ำ  เพียงมีรายละเอียดย่อยที่แตกต่างกันบ้างในบางจุด  อย่างไรก็ตาม  การเปรียบเทียบไม่สามารถกระทำได้อย่างชัดเจนนัก  เพราะการไหลของประจุไฟฟ้ามองไม่เห็นด้วยตา ไม่เหมือนกับการไหลของน้ำ  อย่างไรก็ตามการนำมาเปรียบเทียบกันนี้ช่วยให้เราไม่หลงทางได้  โดยมองว่า การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ไม่แตกต่างไปกับของไหลอื่น  ไม่ว่าจะเป็นอากาศ หรือ  ของเหลวก็ตาม

      

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล