การเรียนการสอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

เรื่อง

น้ำท่วมกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

ความดันของน้ำ (Pressure)

[ สถานการณ์จำลอง ]  

ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup ก่อนครับ

คล้ายกับการคายของประจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ

      ถังน้ำยิ่งใหญ่ และอยู่สูง  การไหลของน้ำจะยิ่งไหลเร็วและแรง  แต่ถ้าถังน้ำเล็ก และระดับน้ำอยู่ต่ำ  การไหลของน้ำจะไหลได้ช้า และเบา

      ตัวเก็บประจุไฟฟ้ามีลักษณะแบบเดียวกัน ถ้าตัวเก็บประจุใหญ่ แรงดันไฟฟ้าจะมาก กระแสที่คายออกมาจะเร็วและแรง  แต่ถ้าตัวเก็บประจุเล็ก  แรงดันไฟฟ้าจะน้อย กระแสทีคายออกมาจะน้อย

      

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล