การเรียนการสอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

เรื่อง

น้ำท่วมกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

 

พื้นที่ซับน้ำ

     พื้นที่ซับน้ำ  เปรียบได้กับ ตัวเก็บประจุ ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  มีหน้าที่ซับน้ำที่ได้จากฝนตกลงมา  เมื่อน้ำเต็ม มันจะคายน้ำ ออกมาโดยมีเส้นทางไหลที่แน่นอนเรียกว่า แม่น้ำ  ถ้าคายออกมามาก ก็จะทำให้ที่ราบ รับน้ำไม่ไหวและเกิดการท่วมขึ้น

การเกิดน้ำท่วม

    เกิดจากพื้นที่ซับน้ำ เต็ม และคายน้ำที่ซับออกมา อย่างรุนแรง  และอาจมีฝนช่วยเสริมอีก ทำให้เกิดน้ำท่วมขึ้น

      

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล