การเรียนการสอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

เรื่อง

น้ำท่วมกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

 

แผนที่เขื่อนภูมิพลมองผ่านทางแผนที่ Google

คลิกครับ

     สีส้มคือเขื่อน สังเกตเห็น อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เหนือเขื่อน กั้นแม่น้ำปิง ที่จังหวัดตาก    เมื่อตัองการระบายน้ำ จะเปิดประตูระบายน้ำ  แต่ถ้าต้องการกักเก็บน้ำ จะปิดประตูระบายน้ำ  รอน้ำจากฝนหรือต้นน้ำไหลมา บรรจุลงในอ่างเก็บน้ำใหม่

รูปเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก

     เมื่อต้องการใช้น้ำก็เปิดประตูน้ำ ปล่อยน้ำ  น้ำจะไหลจากที่สูง เข้าไปเลี้ยงคลองชลประทาน และไหลไปยังที่ราบที่ต่ำกว่า

คลิกดูภาพใหญ่ครับ

      

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล