ไฟฉาย  (FlashLight)
 

 

คลิก continue  ดูขั้นตอนการเปิดไฟฉาย

 

  Adobe Shockwave Player

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ให้ Download Adobe Shockwave Player  Adobe Shockwave Player  มา Setup  ที่เครื่องของท่านก่อนครับ

 

 

ทฤษฎี

 

Electrical Current

    กระแสไฟฟ้า (I)   เป็นอัตราการไหลของประจุไฟฟ้าในตัวนำโลหะ  ประจุที่ไหลเป็นอิเล็กตรอน  (อนุภาคที่มีประจุเป็นลบ)  เหตุที่ไหลไปได้เนื่องจากความต่างศักย์ไฟฟ้า ระหว่างจุด  จุดในสนามไฟฟ้า  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความต่างศักย์ไฟฟ้า  เพื่อให้มีกระแสไฟฟ้า   วงจรไฟฟ้าเป็นวงปิด  ประกอบด้วยแหล่งความต่างศักย์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆที่ให้กระแสไหลผ่าน

Electromotive force  (e.m.f.)

คลิกอ่านต่อครับ

 

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล