การทดลองเสมือนจริง

เปรียบเทียบทรานซิสเตอร์กับวาวล์น้ำ

 

    ให้ท่านใช้เมาส์เลื่อนวาวล์ที่ขา จะทำให้วาวล์(ประตูเปิดน้ำที่ขา ซึ่งเป็นประตูน้ำใหญ่)   ดังนั้นเราสามารถควบคุมการไหลของน้ำ โดยควบคุมการเปิดปิดของวาวล์ที่ขา B

คลิกค่ะ


 

ถ้ามองภาพเคลื่อนไหวไม่เห็นให้คลิกที่นี่โลโก้ Adobe Flash Player  

 


 

 

 

เปรียบเทียบการไหลของกระแสไฟฟ้าได้กับการไหลของน้ำ

 

Direct Current (d.c.)  กระแสตรง

      เป็นกระแสไฟฟ้าที่ไหลทิศทางเดียว  โดยปกติแล้วกระแสไฟฟ้าจะไหลจากจุดที่มีศักย์ไฟฟ้า  สูงกว่าไปยังจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่า  แต่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในทิศตรงกันข้ามกับกระแสไฟฟ้า

การเปรียบเทียบการไหลของกระแสไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรงกับการไหลของน้ำที่เกิดจากการปั๊ม

โดยที่  แบตเตอรี่  เทียบได้กับปั๊ม

หลอดไฟ เทียบได้กับ กังหันเทอร์ไบน์

สายไฟเทียบได้กับท่อน้ำ  เป็นต้น

ตอบคำถามต่อไปนี้

  • ให้กดปุ่ม High   เกิดอะไรขึ้นในวงจรไฟฟ้า จงอธิบาย

________________________________________________________

________________________________________________________


 

ถ้ามองภาพเคลื่อนไหวไม่เห็นให้คลิกที่นี่โลโก้ Adobe Flash Player  

 

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล