แผ่นใสเรื่อง

ทรานซิสเตอร์

 

คลิกค่ะ 
 

ถ้ามองภาพเคลื่อนไหวไม่เห็นให้คลิกที่นี่โลโก้ Adobe Flash Player  

คลิก Next  ดูคำอธิบายความหมายของทรานซิสเตอร์ ทั้ง NPN  และ PNP

คำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ

ทฤษฎี

 

 


ไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์

      ไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์ใช้เป็นตัวขยาย สัญญาณไฟฟ้า หรือทำหน้าที่เป็นสวิตช์ การทำงานต้องอาศัยประจุไฟฟ้าสองชนิด คือ อิเล็กตรอนและโฮล จึงเรียกว่า ไบโพลาร์ ทรานซิสเตอร์

      ไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์มีโครงสร้าง PNP หรือ NPN

       ไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์ประกอบด้วยหัวต่อ PN จำนวน ๒ หัวต่อ คือ หัวต่อระหว่าง อีมิตเตอร์ - เบส และ เบส - คอลเลคเตอร์

      หัวต่อเบส - คอลเลคเตอร์ ถูกไบอัสย้อน ด้วยแรงดัน VCB เกิดกระแสคอลเลคเตอร์ IC ซึ่งมีค่าต่ำไหลในวงจรด้านคอลเลคเตอร์

     เมื่อไบอัสตามหัวต่ออีมิตเตอร์ - เบสด้วย แรงดัน VEB อิเล็กตรอนจะถูกฉีดจากอีมิตเตอร์สู่เบส (เรียกว่า กระแสอีมิตเตอร์) อิเล็กตรอนจำนวน หนึ่งจะไหลเป็นกระแสเบส แต่กระแสส่วนใหญ่ ไหลไปถึงหัวต่อเบส - คอลเลคเตอร์ และถูก สนามไฟฟ้าที่เกิดจากไบอัสย้อนกวาดเข้าไปเป็น กระแสคอลเลคเตอร์ จากลักษณะสมบัติเช่นนี้จึง เป็นการใช้กระแสเบสค่าน้อยเพื่อควบคุมกระแส คอลเลคเตอร์ที่มีค่าโต เรียกว่า การขยายสัญญาณ กระแส

     ในกรณีทรานซิสเตอร์ชนิด PNP ก็ให้คิด คล้ายกันเพียงเปลี่ยนทิศทางของประจุไฟฟ้า

 

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล