ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง


    ผู้เรียนระบุภาพสองมิติที่ได้จากากรมองทางด้านหน้า (Front view) ด้านข้าง (side view) หรือด้านบน (Top view) ของรูปเรขาคณิตสามมิติ ที่กำหนดให้ได้
กิจกรรมการเรียนรู้


มองต่างมุม

    เป็นเกมที่ให้ผู้เรียนระบุภาพสองมิติท่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง หรือด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้ ความท้าทายของเกมแบ่งเป็น 3 ระดับ โดยในระดับที่ 1เป็นการฝึกซ้อมก่อนจะผ่านไปเล่นในระดับที่สูงขึ้น ผู้เรียนสามารถหมุนรูปเรขาคณิตสามมิติ ที่กำหนดให้เพื่อมองภาพด้านต่าง ๆ ในระดับที่ 2 ผู้เรียนยังสามารถหมุนรูปเรขาคณิตสามมิติได้แต่การเลือกหมุนแต่ละครั้งต้องแลกกับการสูญเสียพลัง และในระดับที่ 3 จะไม่มีทางเลือกให้ผู้เรียนหมุนรูปเรขาคณิตสามมิติ


คลิกค่ะ