แบบทดสอบตาบอดสี พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศ สภ.เคียนซา

By Bo Thasae

  

khiansapolice.com ท่านมีเวลาทำแบบทดสอบนี้ 5 นาที โปรดดูนาฬิกาด้านบน

 

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล