แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
เรื่องความตึงผิว

คำแนะนำ  ในการตอบให้ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม หน้าตัวเลือก จะปรากฏหน้าต่างบอกคะแนนขึ้นมา ให้กดปุ่ม "Enter" เพื่อทำข้อต่อไป


1.  จากรูป เป็นการทดลองเกี่ยวกับความตึงผิว โดยด้านซ้ายเป็นแผ่นกลมรัศมี  0.7  ซม. คาน  ABC  มีอัตราส่วน  a : l  =  2 : 1 
   
กำหนด Pa = 105  N/m2    ของเหลวมีค่า  γ = 0.7  N/m ถ้าถือว่าแผ่นกลมเบามาก  จะต้องใช้  mx  เท่าใดจึงจะพอดีทำให้แผ่นกลม
    หลุดจากผิวของเหลว

ก.   0.001 กิโลกรัม
ข.   0.002 กิโลกรัม
ค.   0.003 กิโลกรัม
ง.   0.004 กิโลกรัม

2.  โครงลวดงอดังรูป ใช้ในการหาความตึงผิวของของเหลว ปรากฏว่าลวด  AB  ซึ่งขยับขึ้นลงได้โดยอิสระ ต้องมีน้ำหนัก  0.06  นิวตัน
    จึงจะทำให้ผิวของเหลวขาดพอดี ถ้าลวด 
AB  ยาว  3.0  ซม. ความตึงผิวของของเหลวมีค่ากี่นิวตันต่อเมตร

ก.   0.5  N/m
ข.   1  N/m
ค.   2  N/m
ง.   3  N/m

3.  ในการทดลองหาความตึงผิวของของเหลวอย่างหนึ่ง ถ้าวงแหวนที่ใช้มีเส้นรอบวง  25  ซม. จะต้องแขวนมวล  50  กรัม  เพื่อทำให้คาน
    อยู่ในสมดุลเมื่อเอาห่วงวงแหวนสัมผัสผิวของของเหลวแล้วค่อย ๆ  เพิ่มมวลจนห่วงหลุดจากผิวของเหลว พบว่าจะต้องใช้มวล
    ทั้งหมด  62.6  กรัม จงหาค่าความตึงผิวของของเหลว

ก.   0.063  N/m
ข.   0.031  N/m
ค.   0.073  N/m
ง.   0.083  N/m

4.  หลอดแก้วขนาดเล็กปลายล่างจุ่มอยู่ในปรอท  ปรอทที่อยู่ในหลอดแก้วจะเป็นอย่างไร
ก.   ผิวหน้านูนและสูงกว่าระดับภายนอก
ข.   ผิวหน้าเว้าและสูงกว่าระดับภายนอก
ค.   ผิวหน้าเว้าและต่ำกว่าระดับภายนอก
ง. 
 ผิวหน้านูนและต่ำกว่าระดับภายนอก

5.   คำกล่าวต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.   น้ำสบู่มีความตึงผิวน้อยกว่าน้ำธรรมดา
ข.   ความดันของของเหลว  พยายามทำให้ของเหลวมีปริมาตรน้อยที่สุด
ค.   ความตึงผิวเป็นสมบัติอย่างหนึ่ง  ที่พยายามยึดผิวของของเหลวไว้
ง.  
ของเหลวที่ไม่มีสารอื่นเจือปน  เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นความตึงผิวจะน้อยลง

6.  สารลดความตึงผิวของน้ำในผงซักฟอกมีไว้เพื่อ
ก.  ทำให้มีกลิ่นหอม
ข.  ทำให้เกิดฟอง
ค.  ฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
ง.
 ละลายสิ่งสกปรกพวกไขมัน

7.  จงพิจารณาข้อใดถูกต้อง
ก.  แรงที่กระทำต่อวงแหวนที่อยู่ใต้ผิวน้ำคือแรงตึงผิว
ข.  ก่อนซักผ้าเราใส่ผงซักฟอกเพื่อเพิ่มแรงตึงผิว
ค.  หยดน้ำบนใบบัวจะมีแรงเชื่อมแน่นมากกว่าแรงยึดติด
ง.
 ค่าความตึงผิวแปรผันตรงกับอุณภูมิของของเหลว

8.   ข้อใดไม่ใช่ปรากฏการณ์ของแรงตึงผิว
ก.  คาปิลาริตี
ข.  การลำเลียงสารในท่อไซเลม
ค.  การสูบน้ำหมึกของปากกาหมึกซึม
ง.
 แมลงตัวเล็กบางชนิด สามารถเดินบนผิวน้ำได้

9.   เข็มเล็กๆ มวล  m  ยาว  l  ลอยน้ำได้พอดี  เนื่องจากแรงตึงผิวของน้ำที่มีความตึงผิว   ค่า  เท่ากับเท่าใด
ก.  
ข .  
ค .  
ง .  

10.   ใช้เชือกผูกลวดวงแหวนให้เป็นสาแหรก  แล้วแตะบนน้ำมัน  ปรากฏว่าต้องใช้แรง  นิวตัน จึงดึงวงแหวนขึ้นจากผิวน้ำมันได้  น้ำมันมีความตึงผิวเท่าใด  ถ้าลวดวงแหวนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.05 x 10-3  เมตร
ก .  0.026  นิวตัน/เมตร
ข .  0.052  นิวตัน/เมตร
ค .  0.260  นิวตัน/เมตร
ง .
 0.520   นิวตัน/เมตร

 

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล