แรงลอยตัว (Buoyant Force)

แรงลอยตัว มีค่าเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่ด้วยวัตถุ
            ถ้าให้        

                rL      เป็นความหนาแน่นของของเหลว
               
FB     เป็น แรงลอยตัว
               
VL     เป็น ปริมาตรวัตถุส่วนที่จมในของเหลว
               
 g      เป็นค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลก
                 
mg      เป็นน้ำหนักของวัตถุในอากาศ

ศึกษาหลักของอาร์คิมีดิส จาก Flash Animation
           แรงกระทำต่อวัตถุขณะลอยอยู่ในของเหลว  Forces on a submerged body
        
สมดุลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ  Equilibrium of a submerged body
        
ของเหลวสองชนิด  Mixing Liquids

            ในกรณีวัตถุจม            

                        ขนาดแรงลอยตัว  =  ขนาดน้ำหนักของเหลวที่มีปริมาตรเท่าวัตถุ

            ในกรณีวัตถุลอย          

                        ขนาดแรงลอยตัว  =  ขนาดน้ำหนักของเหลวที่มีปริมาตรเท่าวัตถุส่วนที่จมในของเหลว             

                ศึกษาทดลองเสมือน

 

 

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล