ของไหล

(FLUID)

1. ความหนาแน่น

2. ความดัน

 forc2.gif

3. เครื่องมือวัดความดัน

4. แรงดันในของไหล

5. กฎของปาสคาล

6. แรงลอยตัว

 

7. ความตึงผิว

8. ความหนืด

9. พลศาสตร์ของไหล

ตัวอย่างการคำนวณ

1. ความดัน

2. แรงดันที่ผนัง

3. หลอดตัว U

4. กฎของปาสคาล

5. แรงลอยตัว

6. ความตึงผิว

7. ความหนืด

8. กลศาสตร์ของไหล

 

 

 

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล