กฎของพาสคัลและไฮดรอลิก (Pascal' law and Hydraulic)

                เมื่อเพิ่มความดันในของเหลวที่อยู่นิ่งภายในภาชนะปิด ความดันส่วนที่เพิ่มจะถูกถ่ายไปยังทุกตำแหน่งในของเหลวรวมทั้งผนังของภาชนะด้วย

ทดลองศึกษากิจกรรมกฎของปาสคาล

การประยุกต์กฎของปาสคาล

 

 ;  A พื้นที่ข้างหลอดใหญ่ รับแรงต้านทาน (W)
 ;  a  พื้นที่ข้างหลอดเล็ก รับแรงพยายาม  (F)
 ;  R  รัศมีของสูบใหญ่
 ;  r  รัศมีสูบเล็ก
 ;  D  เส้นผ่าศูนย์กลางสูบใหญ่
 ;  d  เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็ก

 

 

 

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล